Alfen kondigt voornemen aan tot beursgang en notering aan Euronext Amsterdam 01-03-2018

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, OR JAPAN OR ANY JURISDICTION IN VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

 

DIT IS GEEN PERSBERICHT MAAR SLECHTS EEN ONOFFICIËLE VERTALING EN SAMENVATTING VAN HET ENGELSTALIGE PERSBERICHT “ALFEN ANNOUNCES INTENTION TO LAUNCH INITIAL PUBLIC OFFERING AND LISTING ON EURONEXT AMSTERDAM” VAN 1 MAART 2018. HET VOLLEDIGE ENGELSTALIGE PERSBERICHT IS TE VINDEN OP IPO.ALFEN.COM

 

Almere, 1 maart 2018 - Alfen Beheer B.V. (“Alfen” of de “Onderneming”), specialist in energieoplossingen voor de toekomst, kondigt vandaag de intentie aan om naar de beurs te gaan (de “Aanbieding” of “IPO”) voor een notering van haar gewone aandelen (de “Aandelen”) aan Euronext Amsterdam. De voorgenomen Aanbieding zal volledig bestaan uit bestaande Aandelen. De verkopende aandeelhouder is Infestos door middel van haar dochterondernemingen Infestos Holding M B.V. en Infestos Energy Transition B.V. De Aanbieding, notering en het tijdspad zijn afhankelijk van, onder andere, marktomstandigheden.

 

Over Alfen

 • Het Nederlandse Alfen opereert internationaal in het hart van de energietransitie, als specialist in energieoplossingen voor de toekomst;
 • Alfen biedt met haar 80 jaar lange historie een unieke combinatie van activiteiten. Het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt en bouwt slimme elektriciteitsnetwerken, energieopslagsystemen en oplaadsystemen voor elektrische auto’s en combineert deze in geïntegreerde systemen om te voldoen aan de elektriciteitsvraagstukken van haar klanten;
 • Alfen bedient zakelijke klanten in heel Europa, waaronder netbeheerders (“DSOs”), energiebedrijven, industriële bedrijven, glastuinbouwbedrijven, verkopers van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, energiehandelaren en duurzame energiebedrijven;
 • Alfen heeft binnen alle bedrijfsonderdelen bewezen concepten en doorontwikkelde producten en is daarmee goed gepositioneerd om te profiteren van de hoge marktgroeiverwachtingen;
 • Alfen werkt op een zogenaamde ‘open-architecture’ basis, waardoor zij niet afhankelijk is van een bepaalde technologie of leverancier en kan hierdoor klanten producten en systemen aanbieden die het beste aansluiten op hun wensen;
 • Alfen heeft marktleidende posities in Nederland en groeit snel in binnen- en buitenland, daarbij profiterend van haar ‘first mover advantage’;
 • In de periode 2015 tot en met 2017 heeft Alfen een gemiddelde omzetgroei (1) van 21% per jaar gerealiseerd van €51 miljoen naar €74 miljoen en heeft zicht op een omzet van minimaal €99 miljoen in 2018;
 • Alfen heeft een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van meer dan 40% als doelstelling voor de middellange termijn, door onder andere van de verwachte marktgroei te profiteren en door het verder uitrollen van haar internationaliseringsstrategie;
 • Alfen heeft de middellange termijn doelstelling gesteld om de Aangepaste EBITDA marge(2) van 7% in 2017 te verbeteren tot een 'mid to high teens' percentage door het optimaal benutten van haar vaste kostenbasis terwijl omzetgroei wordt gerealiseerd;
 • Alfen heeft een solide balans met een beperkte netto schuldpositie van €3,1 miljoen per 31 december 2017;
 • Alfen heeft een ervaren senior management team dat aantoonbare resultaten heeft behaald en ruime expertise heeft op het gebied van strategie, financiën, technologie, innovatie, verkoop en marketing;
 • Het senior management bestaat uit Marco Roeleveld (CEO & COO), Jeroen van Rossen (CFO) en Richard Jongsma (CCO);
 • Na de beursgang zal de raad van commissarissen bestaan uit Henk ten Hove (voorzitter), Edmond van der Arend en Erwin Riefel.

 

Hoogtepunten van de Aanbieding

 • De voorgenomen Aanbieding zal volledig bestaan uit bestaande Aandelen en zal worden aangeboden door Infestos Holding M B.V. en Infestos Energy Transition B.V. die gezamenlijk alle Aandelen houden.
 • De Aanbieding bestaat uit een openbare aanbieding aan bepaalde institutionele en particuliere beleggers in Nederland en een onderhandse plaatsing aan bepaalde institutionele beleggers in verschillende andere jurisdicties.

 

Marco Roeleveld, CEO van Alfen: Alfen is specialist in geïntegreerde energieoplossingen voor de toekomst en heeft in de afgelopen jaren sterke en winstgevende groei getoond. We zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de verwachte hoge marktgroei. We verwachten een verdere versnelling van de energietransitie, waarbij Alfen een strategie van internationalisering volgt en profiteert van kruisbestuivingsmogelijkheden tussen onze drie bedrijfsonderdelen. We hebben een lange geschiedenis waarin wij een unieke combinatie van activiteiten hebben gecreëerd, wat ons in staat stelt om geïntegreerde oplossingen te bieden die voorzien in de energievraagstukken van onze klanten.

 

Ik ben zeer verheugd vandaag ons voornemen om naar de beurs te gaan aan te kondigen. Dit bevestigt de leidende positie van Alfen in het hart van de energietransitie in Europa en de kwaliteit van onze oplossingen en onze werknemers. Gezien onze groeistrategie en het positieve marktperspectief is dit het juiste moment voor Alfen om haar aandelen te noteren. Een beursnotering zal onze naamsbekendheid bij klanten, zakelijke contacten en werknemers vergroten. Wij kijken er naar uit om nieuwe aandeelhouders te verwelkomen die onze visie op de energietransitie omarmen.”

 

Rationale voor de Aanbieding

Waar Alfen binnen haar sector al een gevestigde en bekende naam is, zal een beursnotering leiden tot extra bekendheid wat verdere kansen voor Alfen zal opleveren, vooral bij grotere bedrijven die actief zijn in de energietransitie. Daarnaast zal een IPO de naamsbekendheid bij zakelijke contacten, investeerders en mogelijke toekomstige werknemers vergroten.

 

Verzoeken

 

Media:

Hill+Knowlton Strategies

Ariën Stuijt

T: +31 20 404 4707

E: press@alfen.com

 

Investeerders:

Jeroen van Rossen

CFO Alfen

T: +31 36 54 93 400

E: J.vanRossen@alfen.com

 

Bezoek onze website voor meer informatie over de Aanbieding: ipo.alfen.com

 

Over Alfen

Het Nederlandse Alfen opereert internationaal in het hart van de energietransitie, als specialist in energieoplossingen voor de toekomst. Alfen biedt met haar 80 jaar lange historie een unieke combinatie van activiteiten. Het ontwerpt, ontwikkelt en bouwt slimme elektriciteitsnetwerken, energieopslagsystemen en oplaadsystemen voor elektrische auto’s en brengt deze samen in geïntegreerde systemen om te voldoen aan de elektriciteitsvraagstukken van haar klanten. In de periode 2015 tot en met 2017 heeft Alfen een gemiddelde omzetgroei van 21% gerealiseerd met een positieve nettowinst. Alfen heeft marktleidende posities in Nederland en groeit snel in het buitenland, waarbij het profiteert van haar ‘first mover advantage’. Bezoek onze website voor meer informatie: www.alfen.com

 

(1) "totale omzet" omvat zowel "omzet" als "overige baten". Overige baten worden gegenereerd door overheidssubsidies ontvangen in verband met Alfens bedrijfsactiviteiten.

 

(2) De Vennootschap definieert "Aangepaste EBITDA" als bedrijfsresultaat voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en afschrijvingscorrecties voor bepaalde eenmalige, incidentele, niet terugkerende kosten.

 

Disclaimer

Dit persbericht is niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een overtreding van de relevante wetgeving zou meebrengen. De distributie van dit persbericht in bovengenoemde jurisdicties kan worden beperkt door de wet en het niet nakomen van deze beperking kan een inbreuk op het in die jurisdicties van toepassing zijnde effectenrecht opleveren.

 

Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden opgevat, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Alfen (de “Effecten”) in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop zonder voorafgaande registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie als in het effectenrecht van een dergelijke jurisdictie niet toegestaan is. Investeerders dienen geen effecten te kopen op basis van informatie anders dan de informatie die zal worden opgenomen in het prospectus (het “Prospectus”) dat binnenkort door de Onderneming zal worden gepubliceerd in verband met de Aanbieding en de voorgenomen notering aan Euronext Amsterdam (de “Toelating” ).

 

Elke aankoop van de Effecten in de Aanbieding dient uitsluitend te worden gedaan op basis van de informatie die zal worden opgenomen in het finale Prospectus. Voorafgaand aan de aankoop van Effecten, dienen personen die dit persbericht bekijken, zich ervan te verzekeren dat zij de risico's welke uiteen zullen worden gezet in het Prospectus, volledig begrijpen en accepteren. De informatie in dit persbericht dient slechts als achtergrondinformatie en heeft niet tot doel een volledig en compleet beeld te geven. Er mag niet worden vertrouwd op de informatie in dit persbericht of haar correctheid en volledigheid. Dit persbericht vormt geen aanbieding tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding tot het kopen van of inschrijving op de Effecten of enige andere effecten, noch zal dit persbericht (of enig onderdeel daarvan) of de distributie daarvan, de basis mogen vormen voor of op mogen worden vertrouwd in verband met enige overeenkomst daartoe.

 

Dit persbericht vormt geen Prospectus noch een aanbeveling in verband met de Aanbieding. De prijs en waarde van effecten en enig inkomen daaruit kunnen stijgen en dalen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. Een aanbod tot aankoop van Effecten zal worden gemaakt, en elke investeerder moet zijn investering maken uitsluitend op basis van informatie die zal worden opgenomen in het Prospectus. Voorafgaand aan een aankoop van Effecten, dienen personen die dit persbericht bekijken, zich ervan te verzekeren dat zij de risico's welke uiteen zullen worden gezet in het Prospectus volledig begrijpen en accepteren. Er mag niet worden vertrouwd op de informatie in dit persbericht, noch op enig ander document in verband met de Aanbieding, als zijnde een garantie voor toekomstige prestaties. Er is geen garantie dat de Aanbieding plaats zal vinden en definitieve beslissingen mogen niet worden gebaseerd op de intenties van de Onderneming in verband met de Aanbieding in deze fase. Potentiële investeerders dienen een professionele adviseur te consulteren met betrekking tot de geschiktheid van de Aanbieding voor de desbetreffende entiteit. Wanneer het Prospectus algemeen verkrijgbaar wordt gesteld, kunnen kopieën kosteloos worden verkregen via de Onderneming of via de website van de Onderneming.

 

Dit persbericht is niet bestemd voor publicatie of verspreiding, direct of indirect, in de Verenigde Staten van Amerika. Dit persbericht is geen aanbieding tot verkoop van Effecten in de Verenigde Staten. De Effecten zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, behalve op grond van  een vrijstelling van registratie. Er wordt geen openbare aanbieding van effecten gedaan in de Verenigde Staten.

 

In het Verenigd Koninkrijk wordt dit document en elk ander document betreffende de Effecten, slechts verstrekt aan, en slechts gericht tot, en elke investering of investeringsactiviteit waaraan dit document refereert, is slechts beschikbaar voor, en er zal alleen een betrekking worden aangegaan met, "gekwalificeerde beleggers" (zoals gedefinieerd in artikel 86(7) van de Financial Services and Markets Act 2000) en welke zijn (i) personen met professionele ervaring ten aanzien van beleggingsactiviteiten, welke vallen onder de definitie "professionele belegger" in de zin van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de “Order”); of (ii) entiteiten met een hoge netto waarde die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order (al deze personen gezamenlijk aangeduid als "relevante personen"). Personen die geen relevante personen zijn mogen geen handelingen verrichten op basis van dit document en mogen niet op basis van dit document handelen of erop vertrouwen.

 

De Onderneming heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van Effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte anders dan in Nederland. Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte anders dan Nederland (elk een “Relevante Lidstaat”) is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van Effecten aan het publiek te doen waarvoor in een Relevante Lidstaat een prospectus vereist is. Daar volgt uit dat de Effecten alleen aangeboden mogen worden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals opgenomen in Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm en met welk middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden Effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op deze Effecten te besluiten, wat anders kan zijn in de Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn' betekent: Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

 

Er zijn geen maatregelen genomen door de Onderneming die een aanbieding van Effecten aan het publiek zouden toelaten of het bezit of de verspreiding van deze materialen of enig ander aanbiedings- of reclamemateriaal met betrekking tot de Effecten in enige jurisdictie waar dergelijke maatregelen voor dat doel verplicht zijn.

 

De vrijgave, publicatie of verspreiding van deze materialen kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische beperkingen en daarom moeten personen in die jurisdicties waarin deze materialen zijn vrijgegeven, gepubliceerd or verspreid, zich informeren over, en op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en die na te leven.

 

Dit persbericht kan verklaringen bevatten, waaronder de financiële en operationele doelstellingen van de Onderneming op middellange termijn welke “toekomstgerichte verklaringen" kunnen zijn of geacht kunnen worden te zijn. Deze “op de toekomstgerichte verklaringen” kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van op de toekomstgerichte terminologie, zoals de termen “gelooft”, “schat”, “plant”, “projecteert”, “anticipeert”, “verwacht”, “is van plan”, “kan”, “zal” of “zou” of, telkens hun negatieve of andere variaties of vergelijkbare terminologie, of door het bespreken van strategie, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of bedoelingen. Op de toekomstgerichte verklaringen kunnen, en doen dat vaak, wezenlijk verschillen van de daadwerkelijke resultaten. Op de toekomstgerichte verklaringen geven de huidige opvatting van de Onderneming met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen weer en zijn onderhevig aan risico’s met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en andere risico’s, onzekerheden en aannames die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van de Onderneming, de bedrijfsresultaten, de financiële positie, liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategieën. De op de toekomstgerichte verklaringen gelden enkel op de datum waarop ze worden gemaakt.

 

Barclays, geautoriseerd in het Verenigd Koninkrijk door de Prudential Regulation Authority en gereguleerd in het Verenigd Koninkrijk door de FCA en de Prudential Regulation Authority, ABN AMRO en Rabobank treden uitsluitend op voor de Onderneming en/of de verkopende aandeelhouders en niemand anders in verband met de Aanbieding. Zij zullen geen andere personen als hun respectievelijke cliënten beschouwen in verband met de Aanbieding en zijn geen verantwoording verschuldigd aan enig persoon anders dan de Onderneming en/of de verkopende aandeelhouders, voor de bescherming geboden aan hun respectievelijke cliënten, voor het verschaffen van advies in verband met de Aanbieding, noch voor de inhoud van dit persbericht of enige transactie, regeling of andere kwestie hierin genoemd.

 

In verband met de Aanbieding zijn ABN AMRO, Barclays en Rabobank, en de aan hun gelieerde ondernemingen, optredend als investeerders voor eigen rekening, bevoegd tot inschrijven op en kopen van de Effecten en zij mogen in die hoedanigheid de Effecten behouden, kopen, verkopen, aanbieden of anderszins handelen voor eigen rekening in de Effecten en andere effecten van de Onderneming of gerelateerde investeringen in verband met de Aanbieding of anderszins. Overeenkomstig, moeten verwijzingen in het Prospectus, zodra algemeen verkrijgbaar gesteld, met betrekking tot de Effecten die zijn aangeboden, aangekocht, geplaatst of anderszins verhandeld, worden gelezen als daaronder begrepen enig aanbod, aankoop, plaatsing of verhandeling door ABN AMRO, Barclays en Rabobank, of de aan hun gelieerde ondernemingen, optredend als investeerders voor eigen rekening. Bovendien mogen ABN AMRO, Barclays en Rabobank, financieringsregelingen aangaan met investeerders, zoals regelingen met betrekking tot ruil of lening van aandelen waarbij de Effecten ter zekerheid worden geboden, hetgeen zouden kunnen leiden tot het verkrijgen van deelnemingen in de Onderneming door ABN AMRO, Barclays en Rabobank. ABN AMRO, Barclays  Rabobank zullen de mate van dergelijke investeringen of transacties niet bekend maken, anders dan in overeenstemming met wettelijke verplichtingen.

 

Afgezien van de verplichtingen en aansprakelijkheden, indien van toepassing, die op basis van de op hen van toepassing zijnde regelgeving kan worden opgelegd, accepteren ABN AMRO, Barclays en Rabobank, noch de aan hun gelieerde ondernemingen, bestuurders, persoonlijk aansprakelijke partners, functionarissen, werknemers, adviseurs of agenten enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, noch geven zij enige verklaringen en waarborgen, expliciet of impliciet, met betrekking tot de waarheidsgetrouwheid, accuraatheid of volledigheid van de informatie in dit persbericht (of enige informatie daarvan ontbreekt) of enig informatie met betrekking tot de Onderneming, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, geschreven, mondeling of in visuele of elektronische vorm, en op enige wijze overgebracht of beschikbaar gesteld, of voor enige schade ten gevolge van het gebruik van dit persbericht of haar inhoud of anderszins in verband daarmee.

 

Het tijdschema van de Aanbieding, waaronder de publicatie van het Prospectus en de datum van Toelating, kan worden beïnvloed door factoren zoals marktomstandigheden. Er is geen garantie dat de Aanbieding en Toelating zal plaatsvinden en men dient geen financiële beslissing te baseren op intenties van de Onderneming in verband met de Aanbieding en Toelating in deze fase. Aankoop van de investeringen waar dit persbericht verband mee houdt, kan investeerders blootstellen aan een significant risico op het verliezen van gehele geïnvesteerde bedrag.

 

Een stabilisatiemanager, of een van zijn vertegenwoordigers of een gelieerde onderneming, kan (maar zal geen verplichting hebben tot), in verband met de Aanbieding, voor zover toegestaan op grond van de wet, de Effecten overtoewijzen en andere transacties effectueren om de marktprijs van de Effecten op een niveau te behouden anders dan zich wellicht zou voordoen in de open markt. De stabilisatiemanager mag, ten behoeve van stabilisatiedoeleinden de Effecten overtoewijzen tot een maximum van 15% van het totaal van de Effecten dat de Aanbieding omvat. De stabilisatiemanager zal niet verplicht zijn transacties aan te gaan en dergelijke transacties kunnen worden geeffectueerd op iedere effectenmarkt, over-the-counter markt, aandelenbeurs of anderszins, en mogen worden ondernomen op enig moment gedurende de periode vanaf de datum van eerste verhandeling van de Effecten op Euronext Amsterdam tot niet later dan 30 kalenderdagen daarna. Desondanks, rust er op de stabilisatiemanager of zijn vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen, geen verplichting om stabilisatietransacties te effectueren en er is geen zekerheid dat stabilisatietransacties ondernomen zullen worden. Stabilisatie, indien ondernomen, kan worden afgebroken op ieder moment zonder daaraan voorafgaande notificatie. In geen geval zullen maatregelen worden ondernomen strekkend tot stabilisatie van de marktprijs van de aandelen boven de aanbiedingsprijs. Met uitzondering van die gevallen waarin dit vereist is op basis van wet of regelgeving, zal noch de stabilisatiemanager, noch zijn vertegenwoordigers of een gelieerde onderneming de mate van de in verband met de Aanbieding ondernomen overtoewijzing en/of uitgevoerde stabilisatietransacties bekend maken.

 

Bepaalde cijfers opgenomen in dit persbericht, waaronder financiële informatie, zijn afgerond. Dientengevolge, zal de som of het percentageverschil van de cijfers zoals opgenomen in dit persbericht in bepaalde gevallen niet exact overeenkomen met het totale weergegeven cijfer.

 

Informatie voor Distributeurs

Enkel ten behoeve van de regels voor de ontwikkeling van beleggingsproducten opgenomen in: (a) Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, zoals gewijzigd ("MiFID II"); (b) Artikelen 9 en 10 van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/593 tot aanvulling van MiFID II; en (c) lokaal geïmplementeerde maatregelen (tezamen, de "MiFID II vereisten voor productontwikkeling"), en met afwijzing van alle en elke aansprakelijkheid, gebaseerd op een contract, een onrechtmatige daad of anderszins, welke een “ontwikkelaar” (in de zin van MiFID II vereisten voor productontwikkeling) mag hebben ten aanzien daarvan, zijn de Effecten onderworpen aan een goedkeuringsproces van beleggingsproducten, in welk proces vastgesteld is dat de Effecten: (i) aansluiten bij een eindmarkt van particuliere beleggers in Nederland en beleggers welke voldoen aan de criteria van professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen, beide zoals gedefinieerd in MiFID II; en (ii) in aanmerking komen voor distributie door middel van alle distributiekanalen, welke zijn toegestaan door MiFID II (de "Doelgroep Identificatie"). Ongeacht de Doelgroep Identificatie, dienen distributeurs er attent op te zijn dat; de prijs van de Effecten kan dalen en dat investeerders hun investering geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen; de Effecten geen gegarandeerd inkomen en geen kapitaalbescherming bieden; en dat een investering in de Effecten slechts geschikt is voor investeerders die geen gegarandeerd inkomen en geen kapitaalbescherming behoeven, welke (afzonderlijk of in samenspraak met een geschikte financieel of andersoortig adviseur) bekwaam zijn om de voordelen en risico's van een dergelijke investering te evalueren en voldoende middelen hebben om de verliezen te kunnen dragen die hier uit kunnen voortvloeien. De Doelgroep Identificatie doet geen afbreuk aan de vereisten van enige contractuele, wettelijke of regelgevende verkoopbeperkingen in verband met de Aanbieding. De Doelgroep Identificatie bestaat niet uit: (a) een beoordeling van geschiktheid of gepastheid in de zin van MiFID II; of (b) een aanbeveling aan een investeerder of groep investeerders om te investeren, een aankoop te doen, of enige andere actie te ondernemen in verband met de Effecten. Elke distributeur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn eigen doelgroep identificatie proces in verband met de Effecten en voor het vaststellen van de geschikte distributiekanalen.